آرشیو برچسب ها : آلفای ذهن

در حالت آلفا، ذهن بصورت نیمه‌هوشیار قرار می‌گیرد. ذهن نیمه‌هوشیار ۲۱ برابر بیشتر از اوقات دیگر تاثیر پذیر و قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.