مارک زاکربرگ | فقط شروع کن!

کلیپی فوق العاده از مارک زاکربرگ (موسس فیسبوک)

 

ایده ها چطور به وجود می آیند؟

بزرگترین موفقیت ها از داشتن آزادی برای شکست خوردن به وجود می آیند.

 

 

.

 

0

Your Cart