صفحه اصلی

۰۹خرداد ۱۳۹۷

اگر فکر می‌کنید، می‌توانید پس می‌توانید و اگر فکر می‌کنید، نمی‌توانید پس نمی‌توانید.

۰۷اردیبهشت ۱۳۹۷

برای این که بتوانید از ذهن ناخودآگاهتان برای پیشبرد کارهای خود بهره ببرید، باید بتوانید کنترل آن را در اختیار بگیرید.

۲۳فروردین ۱۳۹۷

قانون جذب مثل قانون جاذبه زمین عمل می‌کند با این تفاوت که قانون جاذبه‌ی زمین همه چیز را به سمت خود می‌کشد ولی قانون جذب موارد خوب را به سمت احساسات خوب و موارد بد را به سمت احساسات بد جذب می‌کند.

۲۷اسفند ۱۳۹۶

در حالت آلفا، ذهن بصورت نیمه‌هوشیار قرار می‌گیرد. ذهن نیمه‌هوشیار ۲۱ برابر بیشتر از اوقات دیگر تاثیر پذیر و قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.

0

Your Cart