ارتعاش مثبت

ارتعاش مثبت

ارتعاش مثبت داریم یا انرژی دزدی؟

وقتی حالمان خوب نیست یعنی افت انرژی یافته‌ایم. بسیاری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می‌آوریم، در واقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستیم اما به‌جای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره…؛ ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می‌زنیم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می‌گیرﯾﻢ.

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ وجود دارد که ﭼﻬﺎﺭ نوع الگوی ﺭﻓﺘﺎﺭی دارد:

الگوی دیکتاتوری:

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهدید و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮﺳاندن دیگران ﻭ رفتارهای پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می‌گیرﻧﺪ.

ﺍلگوی قربانی:

ﺑﺎ مظلوم‌نمایی ﻭ ﺩﺭد ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ غصه‌ها و گرفتاری‌های خود، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ می‌کنند و در پایان می‌گویند: ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ، ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩم.

هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زیرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼه ﺑﮕویید، آن‌ها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند کرد و ﻓقط می‌خوﺍهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊی خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ کنند.

الگوی اعتراض:

ﺑﺎ غر زدن و ﻧﻖ ﺯﺩﻥ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ، بهانه‌گیری ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می‌کنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظیر ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسیار است.

ﺍلگوی ﻣﻨﺰﻭﯼ:

این‌ها قوی‌ترین ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊی هستند ﻭ معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ می‌توانند ﺑﺰنند. با قیافه گرفتن، ﻗﻬﺮ کردن و یا سکوت اختیار کردن، ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ می‌خواهند ﺗﻮﺟﻪ دیگران ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ آدم‌ها ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

حال اگر هوشیار بر ارتعاشات و الگوهای رفتاری باشیم در تَلِه و بازی آن‌ها گرفتار نمی‌شویم تا انرژی خود را ببازیم .همین‌طور یاد می‌گیریم خود نیز از این الگوهای رفتاری برای استثمار آدم‌ها استفاده نکنیم و از طریق سالم‌تری این انرژی را دریافت کنیم.

بخوانید:  توهم اخبار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0

Your Cart